Występ Teatru Kurtyna z Krakowa

24.01.2020 r. - ostatni dzień przed feriami.Teatr Kurtyna z Krakowa zaprezentował społeczności szkolnej dwa spektakle profilaktyczne "Super Prank", "Wygrać siebie". Tematyka poruszona w przedstawieniach odzwierciedlała problemy, które na swojej "drodze" napotyka młody człowiek - cyberprzemoc, uzależnienia, brak akceptacji, samotność. Czy można temu zapobiec? Jak można pomóc? Aktorzy po spektaklu, w trakcie rozmowy z widzami, przedstawili co może się zdarzyć, gdy dokona się złych wyborów i jak na leży żyć, aby do tego nie doszło.