Chrześcijańskie warsztaty plastyczne, śpiewu i tańca w naszej szkole


W dniach 14-15 lutego 2020 roku absolwenci naszej szkoły skupieni w młodzieżowej wspólnocie „Laetare” zorganizowali warsztaty pod tytułem: „Jak piękna jest miłość Twoja”, dla dzieci klas 5-7 w Szkole Podstawowej w Obrowie. Warsztaty były połączone z nocowaniem. Członkowie grupy przeprowadzili zajęcia z tańca, śpiewu oraz plastyki. Wszystkie aktywności związane były z tematyką religijną, a ich celem było odkrycie przeogromnej miłości Boga do każdego człowieka. W wydarzeniu wzięło udział 34 dzieci, które bardzo chętnie pracowały i angażowały się w zajęcia. Efekty tych zajęć zostały zaprezentowane podczas finałowego show, kiedy to grupy przedstawiały rodzicom dzieci swoje prace plastyczne, wykonywały tańce i utwory muzyczne. Było mnóstwo zabawy i radości, a dzieci wyjechały z warsztatów bardzo zadowolone, dopytując się już o kolejną edycję tego wydarzenia.
W tym miejscu chcę bardzo podziękować naszym absolwentom z młodzieżowej wspólnoty „Laetare” za przeprowadzenie tych warsztatów, za ich otwarte serca i gorliwość wolontariacką. Niech Jezus Chrystus Wam błogosławi!