I Gminny Konkurs dla uczniów "Bezpieczeństwo w sieci"

„Bezpieczeństwo w sieci” - pod taką nazwą odbył się 27 lutego 2020r. I Gminny Konkurs dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Obrowo, którego organizatorem była Straż Gminna w Obrowie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie.
Idea konkursu była owocem wieloletniej współpracy pedagogów szkolnych ze strażą gminną.
Pierwszy etap konkursu został przeprowadzony w poszczególnych szkołach przez inspektora p. Marcina Gajewskiego oraz komendanta straży, p. Łukasza Lewandowskiego.
Do II etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów.
W trakcie konkursu uczniowie rywalizowali ze sobą zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Zespoły przygotowywały plakat o tematyce bezpieczeństwa w sieci oraz umowę pomiędzy rodzicem a dzieckiem dotyczącą bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej w domu.
W części indywidualnej uczniowie zmierzyli się z testem wiedzy.
Wyniki konkursu:
część drużynowa – Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach
część indywidualna:
1. miejsce – Igor Kwiatkowski - SP Obrowo
2. miejsce – Wiktor Skowroński – SP Osiek nad Wisłą
3. miejsce – Julia Świątecka – SP Dobrzejewice

Zmagania konkursowe części drużynowej oceniane były przez komisję w składzie: wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, przewodniczący Rady Gminy Obrowo Roman Skórski, radny gminy Marcin Lewandowski, dyrektorzy szkół: w Łążynie II – Hanna Affelt, w Brzozówce - Anna Koźlikowska, w Dobrzejewicach Danuta Szwed – Salejko, w Obrowie – Magdalena Siewior, w Osieku nad Wisłą – Katarzyna Wachowska oraz komendant Straży Gminnej w Obrowie Łukasz Lewandowski.
Poza nagrodami dla zwycięzców, każdy uczestnik i szkoły otrzymali upominki, które ufundował Wójt Gminy Obrowo, dyrektor Szkoły Podstawowej w Obrowie p. Przemysław Piotrowski oraz firma M@K z Torunia.
Podsumowaniem spotkania było przygotowane pod kierunkiem p. Agnieszki Pankowskiej, w oparciu o autorski scenariusz, przedstawienie pt. Hejt to nie opinia.
Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Obrowo p. Andrzeja Wieczyńskiego.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Aleksandra Kwaśnicka
Agnieszka Pankowska