"Czytania nadszedł czas, niech czyta każdy z was" - pasowanie klas I SP na czytelników biblioteki szkolnej

"Czytania nadszedł czas, niech czyta każdy z was".
28 lutego 2020 r. w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie klas I SP na czytelników biblioteki szkolnej. Spotkanie przygotowała p. Monika Trawińska angażując uczniów z klas V-VII, którzy przedstawil inscenizację teatralną "Mole książkowe". W roli mola wystąpili: Wiktoria Celemer, Sebastian Bieńkowski (kl. Vc), Amelia Kowalska, Nikodem Mytlewski, Bartosz Kopeć (VIa), Magdalena Ziółkowska (VIIb), wróżka: Maja Koprowska (Vb), znawcy książek: Oliwia Machcińska (Vb), Czarek Płuciennik (VIb).
Spotkanie obserwowały: p. J. Gruchlik (starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Toruniu), p. J. Siewior (wicedyrektor szkoły), p. A. Kwaśnicka (pedagog), p. A. Szargało (wychowawca kl. Ia) oraz dwie nauczycielki stażystki - p. P. Formella- Kwiatkowska i p. K. Wojtylewska.
M. T.