"Kodowanie dla przyszłości"

 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas młodszych naszej szkoły biorą udział w innowacji pedagogicznej pod nazwą „ Kodowanie dla przyszłości”. W ramach projektu młodsi uczniowie pracując z matą do kodowania ćwiczą zdobywane na lekcjach wiadomości i umiejętności. Poniższe zdjęcia prezentują zapamiętanie ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów oraz tych, które pozostają, sudoku, utrwalenie tabliczki mnożenia oraz pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi.
Kodowanie to doskonała alternatywa pracy z dziecko służąca między innymi do powtarzania, utrwalania i zapamiętywania omawianych treści podczas zajęć.
P.W.