Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w ToruniuPlacówka kształci w zawodach:
Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik Architektury Krajobrazu,Technik Weterynarii, Technik Energetyk, Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (szkoła branżowa I stopnia).
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie szkoły: http://www.zsis.edu.pl/
Doradca zawodowy - M.T.