Sprzątanie Świata 2016

  • Drukuj

„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W tym roku także klasa 6b ma swój wkład w powyższe działania. Uczniowie tej klasy w ramach akcji propagującej selektywną zbiórkę odpadów udali się do lasu sąsiadującego ze szkołą, aby oczyścić go z możliwie jak największej ilości śmieci. Wszystkim zaangażowanym dzieciom dziękujemy.