Rekrutacja 2022

Zarządzenie Nr 06/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 24.01.2022 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, prowadzonych przez Gminę Obrowo.