Do pobrania

Plan lekcji 2022/2023

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły

Logo szkoły

Statut szkoły

Regulamin szkolnych imprez o charakterze rozrywkowym

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

Regulamin szkolnej świetlicy

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Regulamin szkolnej stołówki

Regulamin zachowania się w czasie uroczystości w szkole

Regulamin korzystania z dowozu

Regulamin zachowania ucznia w szkole

Regulamin ewakuacji na wypadek pożaru

Bezpieczeństwo w szkole – procedury

Regulamin Dziennika Elektronicznego LIBRUS