Do pobrania

Plan lekcji 2023/2024 klasy 0-III

Plan lekcji 2023/2024 klasy IV-VIII

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły

Logo szkoły

Statut szkoły

Regulamin szkolnych imprez o charakterze rozrywkowym

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

Regulamin szkolnej świetlicy

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Regulamin szkolnej stołówki

Regulamin zachowania się w czasie uroczystości w szkole

Regulamin korzystania z dowozu

Regulamin zachowania ucznia w szkole

Regulamin ewakuacji na wypadek pożaru

Bezpieczeństwo w szkole – procedury

Regulamin Dziennika Elektronicznego LIBRUS

Regulamin Wolontariatu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych na portalu Facebook (fanpage’u szkoły)

Standardy Ochrony Nieletnich