RODO

Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt: Katarzyna Henzler – inspektor@cbi24.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie, szkolaobrowo@wp.pl, tel.: 56 674 70 30.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

Klauzula informacyjna Facebook

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna2