PRZEKAŻ 1,5% DLA NASZEJ PLACÓWKI 

ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE organizacji pożytku publicznego KRS 0000121592.

Szanowni Państwo!

     Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście korzystali z prawa przekazania odpisu w wysokości 1,5% rocznego podatku i wspólnie nieśli pomoc dzieciom i placówkom oświatowym, do których one uczęszczają.

     Chcąc przekazać 1,5% podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:

w części ,,K”:

– w rubryce 147 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

– w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5% od podatku;

w części ,,L”:

– w rubryce 149 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1,5% podatku.

Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej!!!

– w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia X.

Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze podstawowe dane adresowe:

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

numer KRS 0000121592

87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 10, tel. 56-622 5515

                                      e-mail: tsps@edukacja.torun.com.pl        

                                    

 

 

Skip to content