Zarządzenie nr 13/2023/20234

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie

z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia standardów ochrony dzieci przed przemocą

STANDARDY OCHRONY NIELETNICH PRZED PRZEMOCĄ