Patron – Jan Paweł II

Jan Paweł II w 2003 roku został ogłoszony patronem Zespołu Szkół w Obrowie. To zaszczyt dla naszej szkoły mieć za patrona największego z Polaków. Jest to też wielkie wyzwanie, by w swoim życiu kierować się wartościami, którym służył i które niezmordowanie głosił nasz wielki rodak.

Świadomość odpowiedzialności, która na nas spoczywa, wyrażają słowa hymnu naszej szkoły:

Ojcze święty nasz rodaku, wielki papieżu Polaku

Ciebie poznał świat już cały, Twe nauki światło dały

ref.  Naucz nas dobrymi być, naucz z Bogiem zawsze żyć

Niechaj pokój będzie w nas, niech miłości przyjdzie czas.

Treści słów Twych zgłębiać chcemy, w nasze życie je niesiemy

Bo są dla nas drogowskazem, ideałów Twych obrazem.

Pod Twym płaszczem wędrujemy, tutaj wiedzę zdobyć chcemy

W dorosłe wchodzimy bramy, do Ciebie dzisiaj wołamy.

KRÓTKA BIOGRAFIA KAROLA WOJTYŁY

18 V 1920

urodził się Karol Wojtyła w Wadowicach

1938

ukończył szkołę średnią z odznaczeniem i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

1 IX 1939

wybuch II wojny światowej; Karol przerywa studia

1940-1941

rozpoczyna pracę fizyczną w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie i w Zakładach Chemicznych Solvay

1942

wstępuje do Seminarium Duchownego w Krakowie

1 XI 1946

otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy

1946 – 1948

studiuje w Rzymie

1948

jest wikariuszem parafii Niegowić (pow. bocheński)

1949 – 1951

wikariusz parafii św. Floriana w Krakowie. Studiuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskuje doktorat z teologii moralnej

1953

habilituje się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada etykę społeczną w seminarium duchownym

1954

pracuje na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

4 VII 1958

zostaje mianowany biskupem tytularnym Ombi

28 IX 1958

konsekrowany na biskupa

16 VI 1962

wybrany wikariuszem kapitulnym krakowskim (po śmierci ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka)

30 XII 1963

mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim

8 III 1964

odbywa ingres na Wawel

10 X 1964

otrzymuje paliusz

29 V 1967

zostaje mianowany kardynałem

26 IV 1967

kreowany kardynałem

16 X 1978

wybrany papieżem (Jan Paweł II)

22 X 1978

uroczyście rozpoczyna pontyfikat

16 X 1978 – 4 IV 2005

prawie 27 lat wyjątkowego pontyfikatu

2 IV 2005

śmierć Jana Pawła II

1 V 2011

beatyfikacja Jana Pawła II przez Papieża Benedykta XVI

27 IV 2014

kanonizacja Jana Pawła II przez Papieża Franciszka