Dzieci 6 letnie

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Obrowo, od 28 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r. w sekretariacie budynku oddziałów przedszkolnych, Szkoły Podstawowej w Obrowie, Aleja Lipowa 39, 87 – 126 Obrowo, prowadzone będą zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023.

 

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dn. 29.12.2015 (Dz. U. z 2015r. poz. 35) nauka w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich jest obowiązkowa.

 

Podstawą zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego jest „Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – dzieci 6-letnie” oraz „Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – dzieci 3-5-letnie”  na rok szkolny 2022/2023, które należy pobrać w sekretariacie budynku oddziałów przedszkolnych Aleja Lipowa 39 lub na stronie: www.spobrowo.pl (zakładka: rekrutacja) i złożyć w sekretariacie budynku oddziałów przedszkolnych, Szkoły Podstawowej w Obrowie, Aleja Lipowa 39, 87 -126 Obrowo  w terminie do 18 marca 2022 r.

Dzień ten jest terminem nieprzekraczalnym, ustalonym ustawowo.

Wniosek do pobrania