Kontynuacja oddziałów przedszkolnych

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy w Obrowie, informujemy, że rodzice dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych mają obowiązek złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku przedszkolnego (dzieci 6-letnie) w terminie od 31.01.2022 r. do 18.02.2022 r.

Podstawą zgłoszenia dziecka jest „Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023”, którą należy pobrać w sekretariacie szkoły, budynku oddziałów przedszkolnych lub na stronie: www.spobrowo.pl (zakładka: DLA RODZICÓW > REKRUTACJA 2022) i złożyć w sekretariacie budynku oddziałów przedszkolnych, Szkoły Podstawowej w Obrowie, Aleja Lipowa 39, 87 -126 Obrowo w terminie do 18 lutego 2022 r. Dzień ten jest terminem nieprzekraczalnym, ustalonym ustawowo.

Deklaracja do pobrania

Oświadczenie woli