Kontynuacja oddziałów przedszkolnych

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy w Obrowie, informujemy, że rodzice dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych mają obowiązek złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku przedszkolnego (dzieci 6-letnie) w terminie od 01.02.2021 r. do 19.02.2021 r.

Podstawą zgłoszenia dziecka jest „Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022”, którą należy pobrać w sekretariacie szkoły, budynku oddziałów przedszkolnych lub na stronie: www.spobrowo.pl (zakładka: DLA RODZICÓW > REKRUTACJA 2021) i złożyć w sekretariacie budynku oddziałów przedszkolnych, Szkoły Podstawowej w Obrowie, Aleja Lipowa 39, 87 -126 Obrowo w terminie do 19 marca 2021 r. Dzień ten jest terminem nieprzekraczalnym, ustalonym ustawowo.

Deklaracja do pobrania