Klasa 1

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy w Obrowie, od 01 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Obrowie prowadzone będą zapisy uczniów do klasy „I” Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Podstawą zgłoszenia dziecka do klasy I jest: „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I” na rok szkolny 2021/2022, który należy pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie: www.spobrowo.pl (zakładka: REKRUTACJA 2021), i złożyć w nieprzekraczalnym ustalonym ustawowo terminie do 19 marca 2021 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie, ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo.

Wniosek do pobrania