Klasa 1

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy w Obrowie, od 28 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Obrowie prowadzone będą zapisy uczniów do klasy „I” Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

Podstawą zgłoszenia dziecka do klasy I jest: „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I” na rok szkolny 2022/2023, który należy pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie: www.spobrowo.pl (zakładka: REKRUTACJA 2022), i złożyć w nieprzekraczalnym ustalonym ustawowo terminie do 18 marca 2022 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie, ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo.

Wnioski do pobrania:

dla dzieci z obwodu szkolnego

dla dzieci  spoza obwodu szkolnego

Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej