Tydzień praw dziecka i Dzień Życzliwości w szkole w Obrowie

Tydzień praw dziecka i Dzień Życzliwości w szkole w Obrowie to szczególny czas, poświęcony promocji i edukacji na temat praw dziecka i pokazywaniu prostej rzeczy – bycia życzliwym. Wydarzenie miało na celu zwiększenie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat praw dziecka, jak również zachęcenie do ich przestrzegania i respektowania.
W trakcie Tygodnia praw dziecka, wiele działań edukacyjnych było organizowanych w szkole. Nauczyciele prowadzili lekcje tematyczne, podczas których omawiane były prawa dziecka, ich znaczenie oraz sposób ich realizacji. Uczniowie mieli okazję poznać treść Konwencji o prawach dziecka oraz dowiedzieć się, jakie prawa im przysługują.
Przez cały tydzień na terenie szkoły wywieszane były plakaty z informacjami na temat praw dziecka.
W ramach Tygodnia praw dziecka, wolontariusze przekazywali kartki z pozdrowieniami i dobrymi życzeniami przedstawicielom lokalnych władz, pracownikom sklepów, szkoły, księdzu Proboszczowi.
Celem Tygodnia praw dziecka w Obrowie było i jest stworzenie atmosfery szacunku, równości i bezpieczeństwa dla uczniów w szkole. Dzięki temu wydarzeniu szkoła staje się miejscem, w którym dzieci są traktowane z szacunkiem i godnością, a ich prawa są chronione i respektowane.
Skip to content