Bezpieczny internet

Dzisiaj zakończył się cykl zajęć z uczniami klasy 3b na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, wykorzystując materiały i narzędzia dostępne na stronie sieciaki.pl. Celem zajęć było uświadomienie uczniom o potencjalnych zagrożeniach online oraz przekazanie im informacji na temat zasad bezpiecznego korzystania z internetu.
Pierwszą część zajęć poświęciliśmy na omówienie podstawowych pojęć związanych z tematem, takich jak osobiste dane, hasła, prywatność i hakerzy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji, wykazujac się już posiadaną wiedzą.
W drugiej części zajęć skupiliśmy się na omówieniu zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Wykorzystaliśmy interaktywne narzędzia dostępne na stronie sieciaki.pl, takie jak gry edukacyjne czy animowane filmy. Wspólnie dyskutowaliśmy na temat tych zasad i omawialiśmy, w jaki sposób możemy chronić nasze dane osobowe oraz unikać niebezpiecznych sytuacji online. Uczniowie mieli także możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami.
Podczas zajęć korzystaliśmy z interaktywnej tablicy, na której wspólnie spisywaliśmy najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie zaproponowali wiele cennych wskazówek, takich jak nieudostępnianie swoich danych osobowych, korzystanie z silnych haseł czy zwracanie uwagi na podejrzane treści online.
Na koniec krótka gra memory.
Wnioski z zajęć są bardzo pozytywne. Uczniowie przejawiali duże zainteresowanie i zaangażowanie w temat, aktywnie uczestnicząc w dyskusji oraz zgłaszając swoje spostrzeżenia. Zdają sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń i rozumieją znaczenie bezpiecznego korzystania z Internetu.
Zajęcia zakończyły się podsumowaniem najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz przypomnieniem uczniom o dostępnych narzędziach i materiałach na stronie sieciaki.pl, które mogą wykorzystać w domu, aby kontynuować edukację w tym zakresie. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy potwierdzające udział w projekcie sieciaki.pl.
więcej na: https://www.facebook.com/zsobrowo/?locale=pl_PL
Skip to content