Drugoklasiści na warsztatach plastycznych w CSW w Toruniu

25.04. drugoklasiści uczestniczyli w warsztatach plastycznych w CSW w Toruniu pt. ” Look at picturebook – książki Iwony Chmielewskiej. Obejrzeli również film o przyjaźni i potrzebie ochrony lasów w Amazonii. 🐵🌳🏞️🐒🥑
Skip to content