Dzieci listy piszą…

Uczniowie klasy drugiej, podczas lekcji, której celem było zapoznanie z zasadami pisania listów oraz kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka okazywanej w korespondencji – napisali listy do swoich najbliższych.
Mamy nadzieję, że wysłane listy szybko dotrą a dzieci będą podtrzymywać tak piękną lecz już trochę zapomnianą tradycję pisania listów.
Skip to content