Egzamin praktyczny na kartę rowerową dla klas czwartych

W dniu 30 listopada uczniowie klas czwartych przystąpili do części praktycznej egzaminu na kartę rowerową. Długi cykl przygotowań zaowocował bardzo dobrym wynikiem zdawalności wśród przystępujących. Rodzi to uzasadnioną nadzieję, że nowi użytkownicy dróg skutecznie ograniczą sytuacje niebezpieczne dla siebie oraz innych kierujących.
Gratulujemy i życzymy samych bezpiecznych przejazdów!

Jacek Makowski
Paweł Adamski

Skip to content