Informacja dotycząca podziału uczniów klas pierwszych

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Pragniemy poinformować, że lista dzieci z podziałem na klasy zostanie wywieszona w budynku szkoły

(ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo)

na parterze przy głównym wejściu od dnia 10.07.2023 r.

Skip to content