Klasy drugie na warsztatach ” Stop zmianom w klimacie”

Klasy drugie brały udział w warsztatach ” Stop zmianom w klimacie”.
Celem spotkania było promowanie wśród dzieci wiedzy i postaw ekologicznych, przyczyniających się do wspierania aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska – w tym adaptacji do zmian klimatu, oszczędzania energii i zasobów, jak również przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza oraz niskiej emisji spalin
Skip to content