Konkurs Liga Sprawiedliwości

Drodzy Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i uczniowie‼️👩‍⚖️
Mamy przyjemność poinformować, że konkurs Liga Sprawiedliwości został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych i może być uwzględniony przez dyrektorów szkół jako szczególne osiągnięcie oraz wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej już od tego roku szkolnego 2022/2023 (więcej informacji na stronie: https://www.kuratorium.waw.pl/…/17134,Wykaz-zawodow…).
Konkurs Liga Sprawiedliwości ma na celu zaangażowanie młodych obywateli w tematykę prawną, która umożliwi im praktyczną naukę oraz wykształci w nich umiejętność pracy w zespole. Poza walorami edukacyjnymi, Liga Sprawiedliwości daje możliwość wzięcia udziału w świetnej rozgrywce polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn.
Szkoły podstawowe mogą zgłosić jedną lub kilka drużyn liczących od 3 do 5 uczestników, składających się z uczniów klas 4 – 8, które tworzyć będą Ligę Szkół Podstawowych. Co tydzień drużyny rozwiązywać będą kolejne zadania opublikowane na stronie konkursu w czasie wskazanym przez Organizatora.
Zadaniem drużyn będzie twórcze przedstawienie odpowiedzi na zagadnienia wskazane przez Organizatora, umieszczane na stronie internetowej konkursu.
Dopuszczalnymi formami przedstawienia rozwiązań są:
– forma literacka (np. wiersz, opowiadanie, reportaż, gazetka szkolna),
– forma plastyczna (np. plakat, grafika, malarstwo, kolaż),
– forma multimedialna (krótkiego filmu, relacji, zdjęć) w dowolnej technice.
Nagrodami w konkursie w kategorii szkół podstawowych są:
1) nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych;
2) nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 500 złotych;
3) nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.
Aktualnie odbywać się już będzie IV edycja, do której zgłoszenia drużyny dokonuje opiekun drużyny (nauczyciel) do dnia 5 marca 2023 r. za pośrednictwem formularza:
Wydział do spraw Edukacji Prawnej
Departament Strategii i Funduszy Europejskich
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888
Skip to content