Lekcję przyrody pt. “Od kwiatka do jabłka”

Pierwszaki odbyły ciekawą lekcję przyrody pt. “Od kwiatka do jabłka”. Lekcja odbyła się w Gospodarstwie Sadowniczym w Czernikowie. Gospodarz, p.Jan Kasprowicz oprowadził uczniów po sadzie, opowiedział o tajnikach otaczającej przyrody, wyjaśnił rolę owadów – zapylaczy w powstawaniu owoców To była bardzo udana wycieczka. Gospodarzowi – serdecznie dziękujemy

Skip to content