Nauczyciele z awansami – Poza Toruń

Nauczyciele z awansami. Przeprowadzono egzaminy

Trzynastu nauczycieli uczących w gminie Obrowo otrzyma awanse na stopień nauczyciela mianowanego. Odbyły się egzaminy.

Zanim nauczyciel mógł podejść do egzaminu zawodowego, musiał odbyć staż, który trwał od 9 miesięcy, zgodnie z przepisami przejściowymi, do 2 lat i 9 miesięcy.

Z SP Obrowo następujący nauczyciele:

  • Joanna Pindral, nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • Dominika Paprocka, nauczyciel współorganizujący kształcenie oraz nauczyciel rewalidacji;
Skip to content