Obchody 100 – lecia Szkoły Podstawowej w Obrowie

Nie ma dla gospodarza większej satysfakcji, niż widzieć dom wypełniony zacnymi i przyjaznymi gośćmi. Niezwykłym zaszczytem i wielką radością było móc gościć Państwa na uroczystości z okazji 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie.
Bolesław Prus powiedział, że „Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia”. To chwile, wobec których nie można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji i przemyśleń. W czwartek 15 czerwca 2023 r. mieliśmy okazję do wspominania tego, co było, pochylenia się nad teraźniejszością i snucia wizji przyszłości. Każdy jubileusz bowiem łączy tradycję z nowoczesnością, a doświadczenie z młodością. Jednak i dawniej, i dziś nasza szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Ludzi, dzięki którym wychowankowie nie zadawali sobie pytania „czy?”, ale „jak?” dążyć do doskonałości.
Wokół naszej palcówki zawsze też gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli swoją obecność w historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali, wspierali. Wielu z nich nie ma już wśród nas, jednak pozostawili po sobie niezatarty ślad swego istnienia.
Jubileusz przypomina nam, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły – nauczyciel i wychowawca, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci.
Mogę śmiało stwierdzić, że 100 lat w życiu naszej szkoły to lata pracy kilkuset pedagogów, kilkudziesięciu roczników uczniów, każdego roku opuszczających jej mury, to zwykła codzienność i wspaniałe święta. W ciągu tych lat doczekaliśmy się kilku tysięcy absolwentów. Wielu z nich pełni ważne funkcje w naszym środowisku, powiecie, województwie, a nawet w państwie. Mamy niewątpliwe szczęście, że swoim uczniom za przykład możemy postawić nie postaci z pomnika, lecz ludzi, których twarze można odszukać w kronikach szkoły.
Z perspektywy minionych lat można ocenić również działalność dydaktyczno-wychowawczą, która została uwieńczona wieloma sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Wychowankowie, którzy odnieśli i odnoszą sukcesy, są dla nas wszystkich powodem do dumy i największym prezentem, jaki otrzymuje dzisiejsza jubilatka.
Jubileusz to także okazja do radości i nadziei na kolejne lata pracy i kolejne jubileusze. Czwartkowa uroczystość mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz przyjaciół. Organizacja takiej imprezy to ogrom pracy wielu osób. Chciałbym im dzisiaj powiedzieć skromne: „dziękuję”.
Nie byłoby tej uroczystości, gdyby nie bardzo dobra współpraca z władzami naszej gminy. Pozwólcie, Państwo, że w tym miejscu serdecznie podziękuję:
Panu Andrzej Wieczyński -Wójtowi Gminy Obrowo Obrowo – nasza gmina oraz Pani Mirosława Kłosińska – członek Zarządu Powiatu Toruńskiego i Sekretarz Gminy Obrowo.
Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli naszą szkołę i wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli. Składam ogromne podziękowania za przybycie na dzisiejszą uroczystość emerytowanym pracownikom. Składam serdeczne podziękowania nauczycielom obecnie pracującym za wszystko to, co powstało i powstaje – za wspólne działania dla dobra uczniów.
Dziękuję ks. proboszczowi za nieustanne wsparcie duchowe oraz troskę o naszych uczniów.
Przez 100 lat szkoła zmieniła się, nie ma już dawnych mebli, pomocy dydaktycznych, są za to komputery i pracownie komputerowe, sala do nauki języków obcych, boisko wielofunkcyjne, wspaniale wyposażone sale lekcyjne naszych najmłodszych uczniów z kącikami zabaw. Wkraczamy w nowoczesne technologie, ale nadal najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury naszej szkoły. Staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd.
O naszej szkole można by mówić wiele. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, strukturę. W istocie jednak pozostała taka sama – jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za Państwa obecność w tym tak szczególnym dla nas dniu. Skończyliśmy 100 lat, ale jak mówi Tadeusz Kotarbiński: „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”. Dlatego z ogromną uwagą staramy się pielęgnować wspaniałe tradycje naszej szkoły oraz korzystać z mądrości ludzi, którzy ją tworzyli. Pozostaje mam mieć cichą nadzieję, że w czasie kolejnych jubileuszy będą wspominać także nasz wkład pracy w życie tej placówki.
Przemysław Piotrowski
Skip to content