Obserwacja pracy szkoły w Macedonii Północnej

Dyrektor szkoły Przemysław Piotrowski wraz z dwiema nauczycielkami Agnieszką Rutkowską oraz Agnieszką Szatkowską uczestniczą w obserwacji pracy szkoły w Macedonii Północnej.
Pierwszego dnia wizyty wzięliśmy udział w obchodach Tygodnia Dzieci oraz ślubowaniu pierwszoklasistów. Przedstawiliśmy również prezentację dotyczącą naszej szkoły, polskiego systemu edukacji oraz metod nauczania języków obcych. Jutro planujemy obserwować lekcje prowadzone dla uczniów młodszych.
Skip to content