„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną” – projekt Ośrodka edukacji terenowej w Szkole Leśnej na Barbarce

W dniach 16-18 maja uczniowie klasy IV b uczestniczyli w projekcie zorganizowanym przez ośrodek edukacji terenowej w Szkole Leśnej na Barbarce zatytułowanym- „ Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną” .

Dzieci brały udział w licznych zajęciach edukacyjnych , dzięki którym miały możliwość poznania różnorodnych ekosystemów wodnych i lądowych, badały stopień czystości wód, rozpoznawały organizmy wodne i lądowe. Poznały sposoby ochrony bioróżnorodności biologicznej na terenie woj. Kujawsko-pomorskiego.

Pobyt na Barbarce stał się jednocześnie świetną okazją do integracji klasowej..

JS i DG

 

Skip to content