Projekt „W duecie zawsze raźniej 4”

Obrowskie Stowarzyszenie „Nasza szkoła” wzięło udział w otwartym konkursie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizowanym przez Urząd Gminy w Obrowie. Projekt „W duecie zawsze raźniej 4” uzyskał pozytywną akceptację komisji, a za uzyskane środki pieniężne stowarzyszenie zakupiło sprzęt sportowy, który był wykorzystany do jego realizacji. Celem głównym tego przedsięwzięcia było rozbudzenie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym, a także budowanie i pogłębianie więzi rodzinnych podczas wspólnego uprawiania sportu. W ramach tego projektu przeprowadzone były zajęcia sportowe z piłki nożnej, w których brali udział uczniowie wraz z rodzicami z terenu Gminy Obrowo. Treningi obywały się popołudniami na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Obrowie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny i regularny udział w zajęciach, a Urzędowi Gminy w Obrowie za wsparcie finansowe w realizacji projektu.

Skip to content