Przedwczesna śmierć naszego absolwenta

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o przedwczesnej, tragicznej śmierci naszego absolwenta
śp. Norberta Fischera
Mamie, rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie
Skip to content