Sala Integracji Sensorycznej w naszej szkole

W naszej szkole powstała Sala Integracji Sensorycznej. Pomieszczenie jest przeznaczone do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci. Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Najprościej ujmując, jest to sposób porządkowania przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły.
Sala wyposażona została w sprzęt i pomoce. Zadbaliśmy też, aby była przyjazna i bezpieczna dla dzieci.
Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za przekazanie środków finansowych na wyposażenie sali.
Skip to content