Szczegółowe wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty

W imieniu uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły bardzo serdecznie dziękujemy za gratulacje i podziękowania. Nasza radość z tak wysokich wyników trwa nadal.
To prawda, że na taki sukces składa się wiele czynników. Poza zdolną młodzieżą, ich rodzicami i nauczycielami, ważne są warunki i inwestycje w oświatę. Wszyscy wiemy, że edukacja jest “oczkiem w głowie” Wójta Gminy Obrowo Pana Andrzej Wieczyński oraz od jakiegoś czasu Zastępcy Wójta Gminy Obrowo Pani Joanny Zielińskiej – pomysłodawczyni, autorki i współautorki wielu projektów i programów na rzecz uczniów z gminy Obrowo. Bardzo serdecznie za to dziękujemy i doceniamy. Gdyby nie kolejne rozbudowy, termomodernizacje, inwestycje w pomoce dydaktyczne, programy i projekty edukacyjne, zapewnienie wkładu własnego w zewnętrzne projekty i wiele, wiele innych działań, osiągnięcie takiego sukcesu byłoby bardzo trudne.
Nasze podziękowania kierujemy do całego Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy Obrowo Obrowo – nasza gmina za codzienną pracę i współpracę dla dobra najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Dziękujemy również Pani Skarbnik Joanna Faleńska oraz Pani Sekretarz Mirosława Kłosińska – członek Zarządu Powiatu Toruńskiego za wsparcie i zaangażowanie.
Jeszcze raz gratuluję tegorocznym ósmoklasistom i ich rodzicom, serdecznie dziękuję nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie oraz władzom samorządowym i oświatowym za przychylność i wsparcie.
Przemysław Piotrowski
Skip to content