Szkolenia nauczycieli w ramach Erasmus +

Panie Magda Siewior i Ewa Kawczyńska uczestniczą w szkoleniach w ramach programu Erasmus. Szkolenia dotyczą różnorodności kulturowej i niepełnosprawności w edukacji. Panie pogłębiają wiedzę z zakresu różnic w procesie edukacyjnym w krajach Europy ze względu na wielokulturowość. Dowiadują się również jak w innych krajach kształci się dzieci z niepełnosprawnościami edukacyjnymi. Jak pomóc przezwyciężyć niepowodzenia. Zajęcia trwają od 9.00 do 14.30. Po tym czasie można zwiedzać piękną Maltę.

 

Skip to content