“Wspomnienie byłej Pani Dyrektor” Śp. Halina Szatkowska

„Kierowała szkołą w Obrowie w latach 1984–1986. Objęła stanowisko dyrektora szkoły po odejściu J. Tułodzieckiego na równorzędne stanowisko do Szkoły Podstawowej w Cierpicach pod Toruniem. H. Szatkowska przez wiele lat współpracując z J. Tułodzieckim wykonywała obowiązki tzw. społecznego zastępcy dyrektora, a tylko przez 2 lata (1982–1984) pełniła tę funkcje etatowo. H. Szatkowska urodziła się 4.09.1939 w Świętosławiu w sąsiedniej gminie Ciechocin. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Chełmnie w 1957 r. Pierwszą pracę zawodową podjęła w Szkole Podstawowej w Józefowie w 1958 r. gdzie pracowała 5 lat na stanowisku nauczyciela matematyki. W 1963 r. przeniosła się do pracy w szkole w Obrowie, gdzie pracowała przez następnych 26 lat, aż do przejścia w 1989 r. na emeryturę. Pracując w Obrowie ukończyła w 1965 r. Studium Nauczycielskie w Toruniu na kierunku matematyka z fizyką. W 1977 r. ukończyła Studium przedmiotowo-metodyczne z matematyki, a rok później uzyskała wykształcenie wyższe zawodowe w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, oddz. w Bydgoszczy na kierunku matematyka. Podczas swojej krótkiej, dwuletniej kadencji na stanowisku dyrektora, udało się jej zmobilizować miejscowe środowisko do podjęcia działań na rzecz rozbudowy szkoły. H. Szatkowska prowadziła kampanię na rzecz rozbudowy szkoły w środowisku samorządowym, pełniąc mandat radnej gminy Obrowo. Przy jej dużym udziale powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły i zapanował konsensus i wola rozbudowy w środowisku władz oświatowych i administracyjnych. Później, z powodu obiektywnej sytuacji zewnętrznej i braku środków finansowych poza gminą, nie udało się zrealizować bardzo śmiałego projektu rozbudowy szkoły. Po odejściu J. Tułodzieckiego nie ustawały naciski na dyrektorkę z powodu obecności krzyży w szkole. Władze oświatowe przesłały w ciągu dwóch lat kilka pism zawierających naciski i żądania zdjęcia krzyży w pomieszczeniach szkolnych. Wreszcie z powodu natarczywości żądań i eskalacji napiętej atmosfery, H. Szatkowska złożyła rezygnację z funkcji dyrektora szkoły z końcem roku szkolnego 1985/86. W uznaniu wyników pracy zawodowej i społecznej odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi w 1979 r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1989 r. oraz nagrodami Kuratora Oświaty i Wychowania w 1976 i w 1986 r. oraz Gminnego Dyrektora Szkół w 1983 r.”
Artur Affelt, „Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie, 1923-2019 Wczoraj i dziś”, PWR Toruń 2019

Skip to content