Wyjazd dzieci z oddziałów zerowych do Cinema City na film pt. “Wyfrunięci”

W piątek dzieci z oddziałów zerowych z grup b i c wybrały się na wycieczkę do Cinema City w Toruniu gdzie obejrzały film pt. Wyfrunięci. Była to wzruszająca opowieść o znaczeniu rodziny, przygodzie i możliwości wyjścia ze swojej strefy komfortu. Dzieci miały możliwość kształtowania wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu. Wspólne wyjścia integraują uczniów i wzmacniają więzi koleżeńskie.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy starówkę w celu obserwacji zabytków Torunia.
Skip to content