X Gminny Konkurs Wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej „Z Ziemią Dobrzyńską przez wieki”

W dniu 25 listopada 2021r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie odbył się finał X Gminnego Konkurs Wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej „Z Ziemią Dobrzyńską przez wieki” pod patronatem Obrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”. Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny składające się trzech uczniów reprezentujących szkoły podstawowe z terenu gminy Obrowo, tj. ze Szkoły Podstawowej w Obrowie, Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, Szkoły Podstawowej w Brzozówce i Szkoły Podstawowej w Łążynie II.
Ze względu na wysoki poziom merytoryczny nadesłanych prezentacji i trudną sytuację epidemiologiczną komisja konkursowa postanowiła nagrodzić I miejscem wszystkich dwunastu uczestników biorących udział w konkursie.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Zarządu Powiatu Toruńskiego za przyznanie funduszy na nagrody oraz Wójtowi Gminy Obrowo p. Andrzejowi Wieczyńskiemu za ufundowanie pucharu.

Zwycięzcom gratulujemy.
Organizatorzy konkursu:
Maciej Bandrowski
Marta Lis

Skip to content