Podsumowanie akcji Sprzątania Świata 2023

Zgodnie z coroczną tradycją , uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata 2023, która promuje działania na rzecz poszanowani środowiska oraz kształtuje postawy proekologiczne.
Akcja poprzedzona została pogadankami na temat konieczności dbania o najbliższe środowisko, które jest miejsce życia nie tylko ludzi.
Uczniowie przygotowali plakaty nawiązujące do tegorocznego hasła „ Sprzątanie Świata łączy ludzi” , wykonali gadżety z odpadów , które normalnie uznane byłyby za śmieci, a przede wszystkim wyruszyli z wychowawcami na porządkowanie najbliższej okolicy.
Dziękujemy za udział w akcji
Skip to content