Ankieta dla mieszkańców Gminy Obrowo na temat zjawiska przemocy domowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie w związku z przygotowywaną Diagnozą zjawiska przemocy domowej na obszarze Gminy Obrowo, jak również Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Obrowo o wypełnienie ankiety dotyczącej problematyki przemocy domowej na terenie tutejszej gminy.
Ankieta jest całkowicie anonimowa i gwarantuje poufność danych. Serdecznie prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Poświęcenie chwili czasu na jej wypełnienie stanowić będzie dla nas bezcenną pomoc.
Termin wypełnienia do 30 września 2023 r.
Skip to content