Doroczna Pielgrzymka Diecezjalna młodzieży do Lichenia

27 września tego roku młodzież klas ósmych udała się na Diecezjalna Pielgrzymkę do Lichenia. Ponad 3000 młodych ludzi przybyło do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, by modlić się za siebie i swoje rodziny. Ta pielgrzymka jest częścią rocznego przygotowania klas ósmych do sakramentu bierzmowania, który będzie miał miejsce pod koniec roku szkolnego. Dziękujemy wszystkim młodym za udział oraz wspólną modlitwę podczas tego wyjazdu
diakon Tomasz Chmielewski
Skip to content