Wyniki szkolnych wyborów na przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

Pragnę poinformować całą społeczność szkolną, że wolą większości głosujących nowy skład Samorządu Uczniowskiego prezentuje się następująco:
Przewodniczący: Karol Łukiewski – klasa VIII B
Zastępca: Julia Florkiewicz – klasa VIII A
Skarbnik: Paweł Adamski – klasa VIII A
serdecznie gratuluję
opiekun SU

Skip to content