Podsumowanie konkursu “Wiersz na Boże Narodzenie “

Nagrodzeni uczniowie:
Zuzanna Kowalska 4a, Bartosz Głazowski 5a, Karina Pajda 8a, Borys Norkowski 8c.
Dziękujemy również uczennicom z klasy 4b: Róży Waśkiewicz i Nadii Ziółkowskiej.
————————————————————————————————
https://paniodinformatyki.blogspot.com/p/praca-w-interpretatorze-online.html
—————————————————————————————————
https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/
—————————————————————————————————
Skip to content